Det var trångt och besvärligt när man skulle sova.