Vinterkriget

Kuhmo-avsnittet, krigets sista dag 1940. Löpgrav vid Saunajärvi.

Finland krig finns det mycket litteratur om. Särskilt mycket har det skrivits om Vinterkriget. Stängt taget varje frontavsnitt har fått sina detaljerade beskrivningar från Kuhmo, Suomussalmi, Ilomantsi, Kolla osv. Fortsättningskriget blev inte lika "hjältemodigt" åtministone inte under de följande 40 åren efter krigsslutet. Finland var fram till 1989 bundet av en vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen, som innebar att man tillämpade någon form av självcensur. Sovjet tillät inte mycket särskilt inte kritik. 

Jag väljer här en artikel om Finlands krigsår publicerad i Aftonbladet 2010,  till 70 års  minne av Vinterkriget. Den  ger en bra sammanfattning av den svåra tiden - även med en historisk bakgrund.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EoJdm3/har-avgors-finlands-ode

Vinterkriget har fått en egen hemsida också som mer grundar sig på de rent militära förhållandena skildrar i korta avsnitt med generöst bildmaterial.  Valfritt språk svenska, finska eller engelska.

http://talvisota.fi/sv/vinterkriget/