FINSKA KRIGSBARN

Finska krigsbarn är ett begrepp, en företeelse, en grupp, som många i Sverige på ett eller annat sätt kommit i kontakt med. I den här hemsidan och bloggen är det min avsikt att informera om när, var och hur allting uppstod och vad som hände. I Kontakt-rutan är det fritt att ställa frågor. Mina svar kan bli inlägg i bloggen eller som personliga i returmejl.  I Fotoalbum kommer jag att lägga ut bilder som kan ge visuell information om hur det kan ha sett ut. 

 

Krigsbarnstatyn i Haparanda, som invigdes 2005 av kung Carl Gustaf och president Tarja Halonen.