FINSKA KRIGSBARN

Finska krigsbarn är ett begrepp, en företeelse, en grupp, som många i Sverige på ett eller annat sätt kommit i kontakt med. I den här hemsidan och bloggen är det min avsikt att informera om när, var och hur allting uppstod och vad som hände. I Kontakt-rutan är det fritt att ställa frågor. Mina svar kan bli inlägg i bloggen eller som personliga i returmejl.  I Fotoalbum kommer jag att lägga ut bilder som kan ge visuell information om hur det kan ha sett ut. 

 

Medaljen jag fick kom som en fullständig överraskning för mig. Man bara bli föreslagen till en utmärkelse och det är befattnings havare inom Ordenssällskapet som efter rekommendation och prövning beslutar om vilken utmärkelse som utdelas.